Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

ZA TRIEDENIE VÁS ODMENÍME

KUCHYNSKÝ OLEJ 

Ak kuchynský olej vylievate do výlevky alebo vyhadzujete do komunálneho odpadu – NIE JE TO SPRÁVNE RIEŠENIE.

Olej zanáša a v niektorých prípadoch až upcháva kanalizáciu, láka hlodavce  a spôsobuje problém aj pri čistení odpadových vôd. Už 1 dcl oleja dokáže znečistiť niekoľko tisíc litrov vody. 

Správnym separovaním „ obyčajného „ kuchynského oleja vytvoríme surovinu, ktorú je možné využiť napríklad v doprave, energetike...

Na Slovensku je zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností klasifikovaný ako povinný triedený zber. Každé mesto i obec musí mať pre obyvateľov vytvorené podmienky na ich zber. 

V našom meste je zber kuchynského oleja zabezpečovaný 2 x ročne v rámci zberu nebezpečného odpadu v jarom a jesennom termíne. 

 

Celoročne môžu občania využívať ZBERNÝ DVOR na ulici Banskej, kde po odovzdaní 3 litrov kuchynského použitého oleja môžete získať rolku vreciek na triedenie kuchynského odpadu. 

Ako postupovať ? Pripravte si čistú plastovú fľašu v ktorej budete olej skladovať. Označte ju – POUŽITÝ OLEJ – a začnite zlievať všetky zvyšky z konzerv, po vyprážaní – ale pozor, pred tým je potrebné olej scediť, aby sa zbavil nečistôt a zvyšku jedla.

Zberový dvor, ul. Banská,  pondelok – sobota: 7:00 – 17:30 hod. Možnosť bezplatne odovzdať: plasty, kovy, sklo, papier, biologicky rozložiteľný odpad - konáre, lístie, tráva (ďalej len BRO ), ..., textil, šatstvo, jedlé oleje a tuky, nebezpečný odpad (rozpúšťadlá, kyseliny a zásady, fotochemické látky, batérie a akumulátory, žiarivky, motorové oleje, elektrické a elektronické zariadenia, chladničky). Ďakujeme

Publikované: 11.5.2022 | Aktualizácia: 11.5.2022
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies