Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

ROZPIS

202307121423510.zimny-stadion-od-augusta

Sezóna 2023/2024

od 7. augusta 2023

 

Objednávky:

email: kristofovicova@tsmnm.sk

Krištofovičová: 0917 957 148  pondelok- piatok 7:00 - 15:00 hod

 

 

 

 Adresa: Javorinská  19

915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

 

   UPOZORNENIE 

Ak prenajímateľ nereflektuje na zaistenú a pridelenú tréningovú hodinu,

musí ju najneskôr 48 hodín pred jej uskutočnením vopred písomne odvolať

/ sms: 0917 957 148, mail: tsm@tsmnm.sk /,

v opačnom prípade bude riadne vyúčtovaná !

 

Objednávky  na email – kristofovicova@tsmnm.sk   

Objednávateľ sa oboznámil s prevádzkovým poriadkom Zimného štadióna, oboznámil sa  s cenníkom za prenájom a je povinný toto dodržiavať v plnom rozsahu. Objednávateľ súhlasí so spôsobom platby – mesačná fakturácia. 

Fakturačné údaje objednávateľa: 

Meno / názov 

Adresa

IČO 

Tel. / email 

Deň prenájmu  

čas prenájmu                   

dátum od / do                  

účel ( hokej, tréning, voľné )

 

Sezóna 2023/2024  ROZPIS ĽADOVEJ PLOCHY

Pondelok 6:00 7:00 HK NMNV
12.2. 7:00 8:00 HK NMNV
  9:15 11:15 KURZ MŠ
  11:30 14:45 KRASO
  15:00 16:15 HK NMNV
  16:30 17:45 HK NMNV
  18:00 19:00 HK NMNV
  19:15 20:15 Elimer
  20:30 22:00 Durec
       
       
Utorok 5:45 6:45 HK NMNV
13.2. 6:45 7:45 HK NMNV
  8:00 9:00 MsP
  9.15 11.15 KURZ MŠ
  11:30 16:15 KRASO
  16:30 17:30 HK NMNV
  17:45 18:45 HK NMNV
  19:00 20:00 Horná Streda
  20:15 21:15 Záhumenice
  21:30 22:30 Lacko
       
Streda 5:45 6:45 HK NMNV
14.2. 6:45 7:45 HK NMNV
  8:15 9:15 HK NMNV
  9.15 11.15 KURZ MŠ
  11:15 12:15 ZŠ kpt Nálepku
  13:45 15:30 KRASO
  15:45 16:45 HK NMNV
  16:45 17:45 HK NMNV
  18:00 19:00 HK NMNV
  19:15 20:15 Čistá chuť
  20:30 21:30 Silgan
  21:45 22:45  
       
Štvrtok 5:45 6:45 HK NMNV
15.2. 6:45 7:45 HK NMNV
  8:00 9:00 MsP
  9.15 11.15 KURZ MŠ
  11:30 13:45 KRASO
  14:00 15:00 HK NMNV
  15:15 18:45 KRASO
  19:00 20:15 NMHL
  20:30 21:45 NMHL
  22:00 23:00  
       
Piatok  5:45 6:45 HK NMNV
16.2. 6:45 7:45 HK NMNV
  9.15 11.15  
  11:30 12:30 HK NMNV
  12:45 15:00 KRASO
  15:15 16:15 HK NMNV
  16:30 17:30 HK NMNV
  17:45 18:45 HK NMNV
  19:00 20:15 NMHL
  20:30 21:45 NMHL
       
Sobota 6:45 8:45 KRASO
17.2. 9:00 10:00 HK NMNV
  10:15 12:15 HK NMNV
  12:30 14:30 HK NMNV
  14:45 16:45 VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
  17:15 18:15 HELLA
  18:30 19:30 Pink Panther
  19:45 20:45 LÚKA
  21:00 22:00 HOKEJOVÝ MAČ
       
Nedeľa  7:45 8:45 Čachtice
18.2. 9:00 10:00 HK NMNV
  10:00 11:00 HK NMNV
  11:15 12:15 HK NMNV
  12:30 14:30 HK NMNV
  15:00 16:00 Vaccumschmelze
  16:15 18:15 VEREJNÉ KORČUĹOVANIE
  18:45 19:45 Drevo a stavby
  20:00 21:00 HK Moravany
       
Pondelok      
19.2.      
       
  9:30 11:00 KRASO
  11:15 12:45 KRASO
  13:00 15:00 VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
  15:30 16:30 HK NMNV
  16:45 17:45 HK NMNV
  18:00 19:00 HK NMNV
  19:15 20:15 Elimer
  20:30 22:00 Durec
       
       
Utorok 5:45 6:45 HK NMNV
20.2. 7:00 8:00 MsP
  8:15 9:15 HK NMNV
  9:30 11:00 KRASO
  11:15 12:45 KRASO
  13:00 15:00 VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
  15:30 16:30 HK NMNV
  16:45 17:45 HK NMNV
  17:45 18:45 HK NMNV
  19:00 20:00 Horná Streda
  20:15 21:15 Záhumenice
  21:30 22:30 Lacko
       
Streda 5:45 6:45 HK NMNV
21.2.      
  8:15 9:15 HK NMNV
  9:30 11:00 KRASO
  11:15 12:45 KRASO
  13:00 15:00 VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
  15:30 16:30 HK NMNV
  16:45 17:45 HK NMNV
  18:00 19:00 HK NMNV
  19:15 20:15 Čistá chuť
  20:30 21:30 Silgan
  21:45 22:45  
       
Štvrtok 5:45 6:45 HK NMNV
22.2. 7:00 8:00 MsP
  8:15 9:15 HK NMNV
  9:30 11:00 KRASO
  11:15 12:45 KRASO
  13:00 15:00 VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
  15:30 16:30 HK NMNV
  16:45 17:45 HK NMNV
  17:45 18:45 HK NMNV
  19:00 20:15 NMHL
  20:30 21:45 NMHL
  22:00 23:00  
       
Piatok  5:45 6:45 HK NMNV
23.2. 7:00 8:00 HK NMNV
  8:15 9:15  
  9:30 11:00 KRASO
  11:15 12:45 KRASO
  13:00 15:00 VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
  15:30 16:30 HK NMNV
  16:45 17:45 HK NMNV
  17:45 18:45 HK NMNV
  19:00 20:15 NMHL
  20:30 21:45 NMHL
       
Sobota 6:45 8:45 KRASO
24.2. 9:00 10:00 HK NMNV
  10:15 12:15 HK NMNV
  12:30 14:30 HK NMNV
  14:45 16:45 VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
  17:15 18:15 HELLA
  18:30 19:30 Pink Panther
  19:45 20:45 LÚKA
  21:00 22:00 HOKEJOVÝ MAČ
       
Nedeľa  7:45 8:45 Čachtice
25.2. 9:00 10:00 HK NMNV
  10:00 11:00 HK NMNV
  11:15 12:15 HK NMNV
  12:30 14:30 HK NMNV
  15:00 16:00 Vaccumschmelze
  16:15 18:15 VEREJNÉ KORČUĹOVANIE
  18:45 19:45 Drevo a stavby
  20:00 21:00 HK Moravany
Publikované: 18.12.2014 | Aktualizácia: 16.2.2024
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies