Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

ROZPIS

Zimná sezóna 2022/2023

 

Objednávky:

email: kristofovicova@tsmnm.sk

Krištofovičová: 0917 957 148  pondelok- piatok 7:00 - 15:00 hod

 

 

 

 Adresa: Javorinská  19

915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

 

   ZIMNÁ SEZÓNA 

  UPOZORNENIE 

Ak prenajímateľ nereflektuje na zaistenú a pridelenú tréningovú hodinu,

musí ju najneskôr 48 hodín pred jej uskutočnením vopred písomne odvolať

/ sms: 0917 957 148, mail: tsm@tsmnm.sk /,

v opačnom prípade bude riadne vyúčtovaná !

 

Objednávky  na email – kristofovicova@tsmnm.sk   predmet –ZŠ SEZÓNA  2022/2023  

 

Objednávateľ sa oboznámil s prevádzkovým poriadkom Zimného štadióna, oboznámil sa  s cenníkom za prenájom a je povinný toto dodržiavať v plnom rozsahu. Objednávateľ súhlasí so spôsobom platby – mesačná fakturácia. 

Fakturačné údaje objednávateľa: 

Meno / názov 

Adresa

IČO 

Tel. / email 

Deň prenájmu  

čas prenájmu                   

dátum od / do                  

účel ( hokej, tréning, voľné )

ROZPIS ĽADOVEJ PLOCHY SEZÓNA 2022/2023

202211151728510.zimak
sobota 11.3.2023 14,45 17,30 VEREJNÉ KORČUĽOVANIE 
nedeľa 12.3.2023 15,00 18,00 VEREJNÉ KORČUĽOVANIE 

 

sobota 18.3.2023 14,45 17,30 VEREJNÉ KORČUĽOVANIE 
nedeľa 19.3.2023 15,00 18,00 VEREJNÉ KORČUĽOVANIE 

 

sobota 25.3.2023 14,45 17,30 VEREJNÉ KORČUĽOVANIE 
nedeľa 26.3.2023 15,00 18,00 VEREJNÉ KORČUĽOVANIE 

 

UKONČENIE SEZÓNY 2022/2023 

1. 4. 2023

 

 

 

 

 

pondelok  5,45 7,45 HK NMnV
6.3.2023 9,15 11,15
  11,30 14,45 KRASO
  15,00 16,00 HK NMnV
  16,00 17,00 HK NMnV
  17,15 19,00 HK NMnV
  19,15 20,15 Elimer
  20,30 22,00 Durec
  22,15 23,15  
       
utorok  6,00 7,00 HK NMnV
7.3.2023 7,15 8,30  IS NMnV
       
   9,15  11,15  MŠ
  11,30 16,15 KRASO
  16,30 17,30 HK NMnV
  17,45 18,45 HK NMnV
  19,00 20,00 Horná Streda
  20,15 21,15 Silgan
  21,30 22,30  
       
streda 6,00 7,00 HK NMnV
8.3.2023 7,15 8,30  HK NMNV
   9,15   11:15  MŠ
  12,30 15,45 KRASO
  15,45 19,00 HK NMnV
  19,00 20,00 HK NMnV
  20,15 21,15 Záhumenice
  21,30 22,30  MsP
       
štvrtok  6,00 7,00 HK NMnV
9.3.2023 7,15 8,30  IS NMNV
   9:15  11,15  MŠ
  11,30 13,15 KRASO
  14,00 15,00 HK NMnV
  15,15 16,15 KRASO
  16,30 17,30 KRASO
  17,45 18,45 MAGNA
  19,00 20,15 NMHL
  20,30 21,45 NMHL
       
piatok 5,45 7,15 HK NMnV
10.3.2023 7,15 8,30 Rojková
  8,45 9,45  
  10,00 11,00  
  11,30 14,00 KRASO
  14,15 15,15 HK NMnV
  15,15 16,15 HK NMnV
  16,30 17,60 HK NMnV
  17,45 18,45 VAC
  19,00 20,15 NMHL
  20,30 21,45 NMHL
       
sobota 6,45  8,45 Kraso
11.3.2023 9,00 11,00 HK NMNV
  11,15 13,15 HK NMNV
  13,30 14,30 TSM NMNV
  14,45 17,30 VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
  18,00 19,00 LÚKA
  19,15 20,15 WARRIORS
  20,30 21,30  Pink Panther
  21,45 22,45 Hokejový mač
       
nedeľa 6,00 7,30 HK NMNV
12.3.2023 7,45 8,45 Čachtice
  9,00 14,30 HOKEJ HK NMNV
  15,00 18,00 VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
  18,15 19,00 IS NMNV
  19,15 20,15 Drevo a stavby 
  20,30 21,30 HK Moravany

 

 

pondelok  5,45 7,45 HK NMnV
13.3.2023 9,15 11,15
  11,30 14,45 KRASO
  15,00 16,00 HK NMnV
  16,00 17,00 HK NMnV
  17,15 19,00 HK NMnV
  19,15 20,15 Elimer
  20,30 22,00 Durec
  22,15 23,15  
       
utorok  6,00 7,00 HK NMnV
14.3.2023 7,15 8,30  IS NMnV
       
   9,15  11,15  MŠ
  11,30 16,15 KRASO
  16,30 17,30 HK NMnV
  17,45 18,45 HK NMnV
  19,00 20,00 Horná Streda
  20,15 21,15 Silgan
  21,30 22,30 Lacko
       
streda 6,00 7,00 HK NMnV
15.3.2023 7,15 8,30  HK NMNV
   9,15   11:15  MŠ
  12,30 15,45 KRASO
  15,45 19,00 HK NMnV
  19,00 20,00 HK NMnV
  20,15 21,15 Záhumenice
  21,30 22,30  MsP
       
štvrtok  6,00 7,00 HK NMnV
16.3.2023 7,15 8,30  IS NMNV
   9:15  11,15  MŠ
  11,30 13,15 KRASO
  14,00 15,00 HK NMnV
  15,15 16,15 KRASO
  16,30 17,30 KRASO
  17,45 18,45 MAGNA
  19,00 20,15 NMHL
  20,30 21,45 NMHL
       
piatok 5,45 7,15 HK NMnV
17.3.2023 7,15 8,30 Rojková
  8,45 9,45  
  10,00 11,00  
  11,30 14,00 KRASO
  14,15 15,15 HK NMnV
  15,15 16,15 HK NMnV
  16,30 17,60 HK NMnV
  17,45 18,45 VAC
  19,00 20,15 NMHL
  20,30 21,45 NMHL
       
sobota 6,45  8,45 Kraso
18.3.2023 9,00 11,00 HK NMNV
  11,15 13,15 HK NMNV
  13,30 14,30 TSM NMNV
  14,45 17,30 VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
  18,00 19,00 LÚKA
  19,15 20,15 WARRIORS
  20,30 21,30  Pink Panther
  21,45 22,45 Hokejový mač
       
nedeľa 6,00 7,30 HK NMNV
19.3.2023 7,45 8,45 Čachtice
  9,00 14,30 HOKEJ HK NMNV
  15,00 18,00 VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
  18,15 19,00 IS NMNV
  19,15 20,15 Drevo a stavby 
  20,30 21,30 HK Moravany

 

pondelok  5,45 7,45 HK NMnV
20.3.2023      
  11,30 14,45 KRASO
  15,00 16,00 HK NMnV
  16,00 17,00 HK NMnV
  17,15 19,00 HK NMnV
  19,15 20,15 Elimer
  20,30 22,00 Durec
  22,15 23,15  
       
utorok  6,00 7,00 HK NMnV
21.3.2023 7,15 8,30  IS NMnV
       
       
  11,30 16,15 KRASO
  16,30 17,30 HK NMnV
  17,45 18,45 HK NMnV
  19,00 20,00 Horná Streda
  20,15 21,15 Silgan
  21,30 22,30 Lacko
       
streda 6,00 7,00 HK NMnV
22.3.2023 7,15 8,30  HK NMNV
       
  12,30 15,45 KRASO
  15,45 19,00 HK NMnV
  19,00 20,00 HK NMnV
  20,15 21,15 Záhumenice
  21,30 22,30  MsP
       
štvrtok  6,00 7,00 HK NMnV
23.3.2023 7,15 8,30  IS NMNV
       
  11,30 13,15 KRASO
  14,00 15,00 HK NMnV
  15,15 16,15 KRASO
  16,30 17,30 KRASO
  17,45 18,45 MAGNA
  19,00 20,15 NMHL
  20,30 21,45 NMHL
       
piatok 5,45 7,15 HK NMnV
24.3.2023 7,15 8,30 Rojková
       
  11,30 14,00 KRASO
  14,15 15,15 HK NMnV
  15,15 16,15 HK NMnV
  16,30 17,60 HK NMnV
  17,45 18,45 VAC
  19,00 20,15 NMHL
  20,30 21,45 NMHL
       
sobota 6,45  8,45 Kraso
25.3.2023 9,00 12,00 HK NMNV
  12,15 13,15 NA PRENAJOM  130,00/hod
  13,30 14,30 TSM NMNV
  14,45 17,30 VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
  18,00 19,00 LÚKA
  19,15 20,15 WARRIORS
  20,30 21,30  Pink Panther
  21,45 22,45 Hokejový mač
       
nedeľa 6,00 7,30 HK NMNV
26.3.2023 7,45 8,45 Čachtice
  9,00 12,15 HOKEJ HK NMNV
  12,30 13,30 HK NMNV
  13,45 14,45 NA PRENAJOM  130,00/hod
  15,00 18,00 VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
  18,15 19,00 IS NMNV
  19,15 20,15 Drevo a stavby 
  20,30 21,30 NA PRENAJOM  130,00/hod

 

pondelok  5,45 7,45 HK NMnV
27.3.2023      
  11,30 14,45 KRASO
  15,00 16,00 HK NMnV
  16,00 17,00 HK NMnV
  17,15 19,00 HK NMnV
  19,15 20,15 Elimer
  20,30 22,00 Durec
  22,15 23,15  
       
utorok  6,00 7,00 HK NMnV
28.3.2023 7,15 8,30  IS NMnV
       
       
  11,30 16,15 KRASO
  16,30 17,30 HK NMnV
  17,45 18,45 HK NMnV
  19,00 20,00 Horná Streda
  20,15 21,15 Silgan
  21,30 22,30 Lacko
       
streda 6,00 7,00 HK NMnV
29.3.2023 7,15 8,30  HK NMNV
       
  12,30 15,45 KRASO
  15,45 19,00 HK NMnV
  19,00 20,00 HK NMnV
  20,15 21,15 Záhumenice
  21,30 22,30  MsP
       
štvrtok  6,00 7,00 HK NMnV
30.3.2023 7,15 8,30  IS NMNV
       
  11,30 13,15 KRASO
  14,00 15,00 HK NMnV
  15,15 16,15 KRASO
  16,30 17,30 KRASO
  17,45 18,45 MAGNA
  19,00 20,15 NMHL
  20,30 21,45 NMHL
       
piatok 5,45 7,15 HK NMnV
31.3.2023 7,15 8,30 Rojková
       
  11,30 14,00 KRASO
  14,15 15,15 HK NMnV
  15,15 16,15 HK NMnV
  16,30 17,60 HK NMnV
  17,45 18,45 VAC
  19,00 20,15 NMHL
  20,30 21,45 NMHL
       
sobota 6,45  8,45 Kraso
1.4.2023 9,00 11,00 HK NMNV
  11,15 13,15 HK NMNV
  13,30 14,30 TSM NMNV
  14,45 17,30 VEREJNÉ KORČUĹOVANIE !!!
  18,00 19,00 LÚKA
  19,15 20,15 WARRIORS
  20,30 21,30  Pink Panther
  21,45 22,45 Hokejový mač
       
       
       
Publikované: 18.12.2014 | Aktualizácia: 28.3.2023
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies