Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

ROZPIS

Zimná sezóna 2021/2022

 

Objednávky:

email: kristofovicova@tsmnm.sk

Krištofovičová: 0917 957 148

 

Zodpovedná osoba za prevádzku ZŠ: Ing. Anton Veselka

 

 

 Adresa: Javorinská  19

915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

 

   ZIMNÁ SEZÓNA 

  UPOZORNENIE 

Ak prenajímateľ nereflektuje na zaistenú a pridelenú tréningovú hodinu,

musí ju najneskôr 48 hodín pred jej uskutočnením vopred písomne odvolať

/ sms: 0917 957 148, mail: tsm@tsmnm.sk /,

v opačnom prípade bude riadne vyúčtovaná !

 

Objednávky  na email – kristofovicova@tsmnm.sk   predmet – IN-LINE 2022

 

Objednávateľ sa oboznámil s prevádzkovým poriadkom Zimného štadióna, oboznámil sa  s cenníkom za prenájom a je povinný toto dodržiavať v plnom rozsahu. Objednávateľ súhlasí so spôsobom platby – mesačná fakturácia. 

Fakturačné údaje objednávateľa: 

Meno / názov 

Adresa

IČO 

Tel. / email 

Deň prenájmu  

čas prenájmu                   

dátum od / do                  

účel ( hokej, tréning, voľné )

 

 

R O Z P I S     IN-LINE PLOCHA

 

 

       
pondelok 16:30 18:30 KRASO NMNV
   19:00  20:00 ŠTĚPNIČKA
       
       
utorok  18:30 19:30 WILD FLOCK
       
       
       
streda 16:30 18:30 KRASO NMNV
  19:00 20:00 WARRIORS
       
       
       
štvrtok  16:30

 18:30

 KRASO NMNV
       
       
       
piatok  17:00 21:00 ŠK  26 KARLOVKA - INLINE
       
       
       
sobota 8:30 10:30 KRASO NMNV
  12:00  19:00  ŠK 26 KARLOVKA - INLINE
       
       
nedeľa      
       


 

 

 

 

Publikované: 18.12.2014 | Aktualizácia: 25.6.2022
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies