Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

 

Začíname triediť  biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Od 1.7.2021.

 Cieľom novely zákona o odpadoch  Ministerstva životného prostredia je zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domácností, ktorého sa na Slovensku vyprodukuje ročne viac ako  500-tisíc ton, čo predstavuje cca  100 kilogramov na jedného obyvateľa. Ten končí na skládkach, kde hnijúce zvyšky potravín produkujú takzvaný skládkový plyn zložený z metánu, oxidov dusíka a zo sírovodíka. ( Metán je jedným z hlavných atmosférických stopových plynov zodpovedných za problém skleníkového efektu. Ak je biologicky rozložiteľný komunálny odpad ukladaný na skládku odpadu, vzniká pri jeho rozklade toxický výluh a  zápach, ktorý spôsobuje tzv. skládkový plyn.)Okrem toho je tu  riziko aj pre podzemné vody.

202105141552150.p5140659

 

Do konca júna...

Každá domácnosť dostane informačný leták o triedení a zbere kuchynského odpadu prispôsobenom presne na podmienky nášho mesta v súlade so zákonom, špeciálny kôš a štartovací balíček vreciek – zásobu vreciek na triedenie kuchynského odpadu 2 x 25 ks. Ide o KOMPOSTOVATEĽNÉ VRECKÁ na bioodpad.

Rodinné domy – rozvoz zabezpečíme riadne označenými pracovníkmi TSM v popoludňajších hodinách (poprosíme o susedskú spoluprácu a prevzatie susedom).

Bytové domy – rozvoz zabezpečia domoví dôverníci.

Zberné nádoby  Pre rodinné domy je určená 120 lit. nádoba ( ak ju ešte nevlastníte, je pre Vás pripravená  k odberu na Zberovom dvore na  Banskej ulici. )

202105251414140.p5140611

 Od 1. júla...

Vývoz kuchynského odpadu z rodinných domov ( IBV )

Na vývoz kuchynského odpadu budú občania používať HNEDÚ 120 lit. nádobu na „zelený“ odpad. To znamená, že zber BRKO a BRO sa bude vykonávať spoločne. Kuchynský odpad vložíte v kompostovateľnom vrecku na nádoby.  Vývoz odpadu zabezpečíme podľa harmonogramu 1 x za dva týždne.

202105251414140.p5140723

 Vývoz kuchynského odpadu zo sídlisk

Vývoz kuchynského odpadu budeme vykonávať podľa harmonogramu z kontajnerových stanovísk. Na tieto pristavíme 240 lit. nádoby HNEDEJ FARBY s označením BIOODPAD. Do tejto nádoby vložíte v kompostovateľnom vrecku bioodpad.

      Patrí tam:

odpad z čistenia zeleniny - suché pečivo, cestoviny - škrupiny z vajec - kávová usadlina, čaj - zvyšky vareného jedla, scedené v tuhej forme - potraviny po dátume spotreby v tuhom stave bez obalu - zvyšky rastlín

Nepatrí tam:

oleje, tuky - zvyšky jedál v obale  - mŕtve telá zvierat, zvierací trus, kosti - tekuté potraviny (mlieko, polievky, omáčky) - triedené zložky  (papier, sklo, plast, kov, tetrapak)  - zmesový komunálny odpad, stavebný odpad, zemina

202105251456480.letak-nm-1-3x-002
202105251456480.letak-nm-2-3x-002

 

 

 Informačný leták " Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad " k stiahnutiu vo formáte pdf

 

K stiahnutiu

202205091421280.01-letak202205091421280.02-letak
Publikované: 25.5.2021 | Aktualizácia: 9.5.2022
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies