Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Cenník 2023

 

DODATOK č. 1

 k cenníku Technických služieb mesta  pre rok  2023

účinný od 7. 2. 2023

 

Týmto dodatok sa mení cena  V zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. a cenových kalkulácií skutočných nákladov stanovujem ceny za použitie strojov a poskytnutie služieb pre rok 2023 nasledovne:

 

 

     
     
 

stavebná suť  katalógové číslo 17 09 04  

zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03            

(cena za tonu odpadu)                                                                            

25,00 €

 

 

 

 

 

 

Ostatné ustanovenia Cenníka TSM 2023 zostávajú nezmenené.

 

 

Ceny sú uvedené podľa horeuvedeného zákon a sú platné od 7.2.2023

 
       

V prípade nedodržania termínu splatnosti úhrady prác služieb , budú TSM účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z istiny odo dňa splatnosti do zaplatenia.

       
 

 

 

   

Nové Mesto nad Váhom, 6.2.2023

   
 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Marin Kyselý

 
   

riaditeľ TSM

 

 

 

 

CENNÍK pre rok 2023 účinný od 1. 1. 2023

V zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. a cenových kalkulácií skutočných nákladov stanovujem ceny za použitie strojov a poskytnutie služieb pre rok 2023 nasledovne:

   

 

Veľkoobjemové kontajnery -

 

manipulačný poplatok

20,00 €

 

1 km jazdy

2,40 €

 

stavebná suť 1t

19,00 €

 

komunálny odpad 1 t

82,00 €

 

biologicky odpad 1 t

19,00 €

 

prenájom VOK/deň

1,50 €

 

preloženie  VOK  5m3

32,00 €

 

preloženie  VOK  6m3

32,00 €

 

preloženie  VOK  7m3

32,00 €

 

   

 

   

 

Vývoz obce

 

poplatok za  120 lit.nádobu/ks

0,80 €

 

poplatok za 1.100 lit.nádobu/ks

8,00 €

 

1 km jazdy v obci

2,40 €

 

preloženie odpadu za 1t

10,00 €

 

   

 

   

 

Uloženie odpadu

 

komunálny odpad za 1 t

82,00 €

 

preloženie odpadu kat. 150106,150101,150102

32,00 €

 

odpad tr. 20

82,00 €

 

 

 

 

 

 

Ceny sú uvedené podľa horeuvedeného zákon a sú platné od 1.1.2023

 

   

 

V prípade nedodržania termínu splatnosti úhrady prác služieb , budú TSM účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z istiny odo dňa splatnosti do zaplatenia.

   

 

 

 

 

 

Nové Mesto nad Váhom, 19.12.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Marin Kyselý

 

 

riaditeľ TSM

 

 

Poplatok za zber a odvoz PAPIERA a LEPENKY  20 01 01 platné od 1.1.2023                           
  do 240 lit. nádoba  1 x za dva týždne 36,00 €  
  do 240 lit. nádoba  1 x T 72,00 €  
  do 240 lit. nádoba  2 x T 144,00 €  
       
  do 1.100 lit. nádoba  1 x za dva týždne 163,00 €  
  do 1.100 lit. nádoba  1 x T 326,00 €  
  do 1.100 lit. nádoba  2 x T    572,00 €  

  

Poplatok za zber a odvoz PLASTOV   20 01 39 platné od  1.1.2023

                          
  do 240 lit. nádoba  1 x za dva týždne 57,00 €  
  do 240 lit. nádoba  1 x T 113,00 €  
  do 240 lit. nádoba  2 x T 226,00 €  
       
  do 1.100 lit. nádoba  1 x za dva týždne 259,00 €  
  do 1.100 lit. nádoba  1 x T 517,00 €  
  do 1.100 lit. nádoba  2 x T    1035,00 €  

 

Prepočet poplatkov za TKO stanovené dodatkom č.7 k VZN č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý bol schválený na 12. zasadnutí poslancov MsZ NMnV dňa 8.12.2020 uznesením č. 275/2020 MsZ a nadobudlo účinnosť dňom 1.1.2021                           
  do 120 lit. nádoba  1 x za dva týždne 66,00 €  
  do 120 lit. nádoba  1 x T 132,00 €  
  do 120 lit. nádoba  2 x T 264,00 €  
       
  do 240 lit. nádoba  1 x za dva týždne 132,00 €  
  do 240 lit. nádoba  1 x T 264,00 €  
  do 240 lit. nádoba  2 x T 528,00 €  
       
  do 1.100 lit. nádoba  1 x za dva týždne 660,00 €  
  do 1.100 lit. nádoba  1 x T 1 320,00 €  
  do 1.100 lit. nádoba  2 x T     2 640,00 €  
Publikované: 6.9.2016 | Aktualizácia: 7.2.2023
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies