Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Cenník 2021

 

Cenník 2021

V zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. a cenových kalkulácií skutočných nákladov stanovujem ceny za použitei strojov a poskytnutie služieb pre rok 2021 nasledovne: 
       
1 Veľkoobjemové kontajnery -   
  manipulačný poplatok 17,00 €  
  1 km jazdy 1,30 €  
  stavebná suť 1t 16,00 €  
  komunálny odpad 1 t 67,00 €  
  biologicky odpad 1 t 16,00 €  
  prenájom VOK/deň 1,00 €  
  preloženie  VOK  5m3 19,00 €  
  preloženie  VOK  6m3 24,00 €  
  preloženie  VOK  7m3 30,00 €  
       
       
2 Vývoz obce  
  poplatok za  120 lit.nádobu/ks 0,60 €  
  poplatok za 1.100 lit.nádobu/ks 6,00 €  
  1 km jazdy v obci 0,65 €  
  1 km jazdy mimo obec 1,30 €  
  preloženie odpadu za 1t 7,65 €  
       
       
3 Uloženie odpadu  
  komunálny odpad za 1 t 67,00 €  
  preloženie odpadu kat. 150106,150101,150102 27,00 €  
  odpad tr. 20 67,00 €  

 

Prepočet poplatkov za TKO stanovené dodatkom č.7 k VZN č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý bol schválený na 12. zasadnutí poslancov MsZ NMnV dňa 8.12.2020 uznesením č. 275/2020 MsZ a nadobudlo účinnosť dňom 1.1.2021                           
  do 120 lit. nádoba  1 x za dva týždne 66,00 €  
  do 120 lit. nádoba  1 x T 132,00 €  
  do 120 lit. nádoba  2 x T 264,00 €  
       
  do 240 lit. nádoba  1 x za dva týždne 132,00 €  
  do 240 lit. nádoba  1 x T 264,00 €  
  do 240 lit. nádoba  2 x T 528,00 €  
       
  do 1.100 lit. nádoba  1 x za dva týždne 660,00 €  
  do 1.100 lit. nádoba  1 x T 1 320,00 €  
  do 1.100 lit. nádoba  2 x T     2 640,00 €  

 

Poplatok za zber a odvoz PAPIERA a LEPENKY  20 01 01                           
  do 240 lit. nádoba  1 x za dva týždne 32,00 €  
  do 240 lit. nádoba  1 x T 63,00 €  
  do 240 lit. nádoba  2 x T 126,00 €  
       
  do 1.100 lit. nádoba  1 x za dva týždne 143,00 €  
  do 1.100 lit. nádoba  1 x T 286,00 €  
  do 1.100 lit. nádoba  2 x T    572,00 €  

  

Poplatok za zber a odvoz PLASTOV   20 01 39

                          
  do 240 lit. nádoba  1 x za dva týždne 50,00 €  
  do 240 lit. nádoba  1 x T 99,00 €  
  do 240 lit. nádoba  2 x T 198,00 €  
       
  do 1.100 lit. nádoba  1 x za dva týždne 227,00 €  
  do 1.100 lit. nádoba  1 x T 454,00 €  
  do 1.100 lit. nádoba  2 x T    908,00 €  

Publikované: 6.9.2016 | Aktualizácia: 18.3.2021
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies