Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Cenník prác a služieb na rok 2022

 

Ceny sú uvedené podľa horeuvedeného zákon a sú platné od 1.3.2022  
       
V prípade nedodržania termínu splatosti úhrady prác služieb , budú TSM účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z istiny odo dńa splatnosti do zaplatenia.
       
       
Nové Mestonad Váhom ,  22.2.2022    
    Ing. Anton Veselka   
    riaditeľ TSM   
       

K stiahnutiu

Publikované: 14.12.2012 | Aktualizácia: 1.3.2022
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies