Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Ekologické stredisko

 

Ak správne triedime, svet je krajší

 

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

·         Snažte sa odpad netvoriť vôbec.

·         Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.

·         Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená. Napovie Vám aj označenie na obale:

 

 

V obchodoch nás obklopujú tisíce rôznych výrobkov.

Málokto si však na obaloch všimne nenápadné symboly trojuholníkov, písmená a čísla. Vďaka značkám na obaloch vieme, ako správne triediť. Tie napovedajú, do ktorého kontejnera môžeme obal vytriediť. Najčastejšie na obaloch výrobcovia uvádzajú jednoduché skratky, takže je na prvý pohlaď jasné, že ide napríklad o papierový alebo sklenený obal. Zložitejšie sú označené plasty. Skratky priamo označujú druh plastu, z ktorého je obal vyrobený. Často sa tiež stretávame so skratkou C/PAP. Tú nájdeme na nápojových kartónoch z džúsu alebo mlieka.

Publikované: 12.10.2010 | Aktualizácia: 25.3.2019
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom