Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Zberový dvor

Telefónny kontakt: 0904 866 710 ( počas pracovnej doby )

Zmena otváracích hodín pre verejnosť od 1.12.2021
Pondelok – piatok: 7:00 – 15:00, prestávka na obed 11:30 – 12:00 hod.

 

Sobota: 7:00 - 12:00
 
 
 
Zberový dvor, ul. Banská
Pondelok – sobota: 7:00 – 17:30, prestávka na obed 11:30 – 12:00 hod.
 
Možnosť odovzdať: plasty, kovy, sklo, papier, biologicky rozložiteľný odpad - konáre, lístie, tráva (ďalej len BRO ), ..., textil, šatstvo, jedlé oleje a tuky, nebezpečný odpad (rozpúšťadlá, kyseliny a zásady, fotochemické látky, batérie a akumulátory, žiarivky, motorové oleje, elektrické a elektronické zariadenia, chladničky).

 

Publikované: 28.12.2012 | Aktualizácia: 30.11.2021
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom