Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Aktuality

RECYKLAČNÁ NÁDOBA - ZBER ODPADOVÉHO VOSKU - CINTORÍN
16.1.2020

RECYKLAČNÁ NÁDOBA - ZBER ODPADOVÉHO VOSKU - CINTORÍN

Na cintoríne v Novom Meste nad Váhom sú rozmiestnené zberné nádoby na Zber odpadového vosku. Vkladajte len zbytky sviečok, sviečky v kahancoch a sviečkový vosk. Občianske združenie Premena tento vosk zrecykluje a použije na výrobu nových sviečok na dobročinné účely.


Zber vianočných stromčekov
7.1.2020

Zber vianočných stromčekov

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom oznamujú občanom , že odvoz vianočných stromčekov z územia mesta sa uskutoční počas mesiaca JANUÁR a to trikrát týždenne: PONDELOK, STREDA A PIATOK.


3.1.2020

Zimná údržba

Mapa zimnej údržby - sledovanie vozidiel zimnej údržby


ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU -  VIANOČNÉ SVIATKY
17.12.2019

ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU - VIANOČNÉ SVIATKY

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom oznamujú obyvateľom sídlisk, rodinných domov ako aj firmám v príslušných mestských častiach, že vývoz komunálneho odpadu počas sviatkov 24.12.2019 až 26.12.2019 a 1.1.2020 a 6.1.2020 sa bude realizovať nasledovne:


Zmena otváracích hodín počas sviatkov PREKLADKOVÁ STANICA a ZBEROVÝ DVOR
17.12.2019

Zmena otváracích hodín počas sviatkov PREKLADKOVÁ STANICA a ZBEROVÝ DVOR

Zmena otváracích hodín počas Vianočných sviatkov na Prekládkovej stanici a Zberovom dvore


Výzva na predloženie cenovej ponuky - HROMADNÉ STRAVOVANIE
14.11.2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky - HROMADNÉ STRAVOVANIE

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom v zmysle Zákona č. 343/2015 zákona. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a prác a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) Vás vyzývajú k predloženiu cenovej ponuky na predmet zákazky:
„Poskytovanie služieb hromadného stravovania formou prípravy a dovozu stravy pre cca 70 zamestnancov TSM Nové Mesto nad Váhom v priebehu roka 2020“.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 55520000-1 Služby hromadného stravovania
Predpokladaná hodnota zákazky: do 50 000,- EUR bez DPH

(ilustračný obrázok, zdroj:internet )

Kalendár podujatí

P U S Š P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Najbližšie podujatia
Kalendár vývozu ZKO - okruh 1

Okruh 1: O. Plachého, Severná, Royova, Hečkova, Kukučínova, Tajovského, Klčové, Robotnícka, Košikárska, Ružová, Slovanská, Čulenova, Izbická, Záhradná, Kvetinová, Sadová, Odborárska, Beckovská, Riečna

  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom