Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Prekládková stanica

Možnosť odovzdať: Objemný odpad - Objemný odpad je odpad, ktorý kvôli svojim rozmerom a hmotnosti nie je možné odnášať do bežných zberných nádob a kontajnerov. Patrí sem napríklad: nábytok, koberce, sanitárna keramika, objemné obaly a pod., drobný stavebný odpad - Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou vo svojej nehnuteľnosti.
 

PREKLÁDKOVÁ STANICA V MNEŠICIACH BUDE V SOBOTU 10.2.2024 Z TECHNICKÝCH PRÍČIN ZATVORENÁ. 

PREKLÁDKOVÁ STANICA –  Tehelná ul.  -   Mnešice  

 

Slúži na preloženie zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu a jeho následný odvoz na skládku odpadov. Taktiež je tu možné priviesť drobný stavebný odpad.

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou vo svojej nehnuteľnosti.

kontakt:  0904 868 916 - počas pracovnej  doby

U P O Z O R N E N I E

Na základe zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a Dodatku č. 5 k VZN Mesta č. 1/2006,  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

bude drobný stavebný a stavebný odpad

 / zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, muriva, omietky/ 

odoberaný za úhradu:

25,00 € / t

V prípade, že stavebný odpad bude zmiešaný s iným druhom odpadu charakteru komunálneho odpadu, napr. sadrokartón, drevo, papier, plast a pod.  bude cena:

82,00 € / t

      Forma úhrady:  Suma za odpad do 20,00- €   -    úhrada v hotovosti.

 

Publikované: 14.4.2016 | Aktualizácia: 9.2.2024
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies