Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Aktuality

RECYKLAČNÁ NÁDOBA - ZBER ODPADOVÉHO VOSKU - CINTORÍN
16.1.2020

RECYKLAČNÁ NÁDOBA - ZBER ODPADOVÉHO VOSKU - CINTORÍN

Na cintoríne v Novom Meste nad Váhom sú rozmiestnené zberné nádoby na Zber odpadového vosku. Vkladajte len zbytky sviečok, sviečky v kahancoch a sviečkový vosk. Občianske združenie Premena tento vosk zrecykluje a použije na výrobu nových sviečok na dobročinné účely.


Zber vianočných stromčekov
7.1.2020

Zber vianočných stromčekov

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom oznamujú občanom , že odvoz vianočných stromčekov z územia mesta sa uskutoční počas mesiaca JANUÁR a to trikrát týždenne: PONDELOK, STREDA A PIATOK.


3.1.2020

Zimná údržba

Mapa zimnej údržby - sledovanie vozidiel zimnej údržby


ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU -  VIANOČNÉ SVIATKY
17.12.2019

ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU - VIANOČNÉ SVIATKY

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom oznamujú obyvateľom sídlisk, rodinných domov ako aj firmám v príslušných mestských častiach, že vývoz komunálneho odpadu počas sviatkov 24.12.2019 až 26.12.2019 a 1.1.2020 a 6.1.2020 sa bude realizovať nasledovne:


Zmena otváracích hodín počas sviatkov PREKLADKOVÁ STANICA a ZBEROVÝ DVOR
17.12.2019

Zmena otváracích hodín počas sviatkov PREKLADKOVÁ STANICA a ZBEROVÝ DVOR

Zmena otváracích hodín počas Vianočných sviatkov na Prekládkovej stanici a Zberovom dvore


Výzva na predloženie cenovej ponuky - HROMADNÉ STRAVOVANIE
14.11.2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky - HROMADNÉ STRAVOVANIE

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom v zmysle Zákona č. 343/2015 zákona. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a prác a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) Vás vyzývajú k predloženiu cenovej ponuky na predmet zákazky:
„Poskytovanie služieb hromadného stravovania formou prípravy a dovozu stravy pre cca 70 zamestnancov TSM Nové Mesto nad Váhom v priebehu roka 2020“.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 55520000-1 Služby hromadného stravovania
Predpokladaná hodnota zákazky: do 50 000,- EUR bez DPH

(ilustračný obrázok, zdroj:internet )


PRACOVNÁ PONUKA - STROJNÍK CHLADIACEHO ZARIADENIA - ĽADÁR
8.11.2019

PRACOVNÁ PONUKA - STROJNÍK CHLADIACEHO ZARIADENIA - ĽADÁR

Strojník chladiaceho zariadenia, ľadár
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom – ZIMNÝ ŠTADIÓN
Počet voľných pracovných miest: 1
Miesto výkonu práce: Zimný štadión Nové Mesto nad Váhom
Trenčiansky kraj, okres Nové Mesto nad Váhom
Nové Mesto nad Váhom
Banská 6279/1
91501


Vývoz objemného odpadu od 4.11.2019
31.10.2019

Vývoz objemného odpadu od 4.11.2019

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom oznamujú obyvateľom sídlisk a rodinných domov v príslušných mestských častiach, že vývoz Objemného odpadu sa bude realizovať v termíne od pondelka 4.novembra do 15.novembra podľa uvedeného harmonogramu:


VÝVOZ ZKO A BRO v riadnom termíne, v piatok 1.11.2019, Prekládková stanica a Zberový dvor 1.11.2019 ZATVORENÉ
30.10.2019

VÝVOZ ZKO A BRO v riadnom termíne, v piatok 1.11.2019, Prekládková stanica a Zberový dvor 1.11.2019 ZATVORENÉ

Vývozy komunálneho odpadu a BRO počas sviatku 1.11.2019, t.j. v piatok sa budú realizovať ako v pracovný deň, t.j. v piatok 1.11.2019.
Prekládková stanica ako aj Zberný dvor budú počas sviatku pre verejnosť uzatvorené.


BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD
10.10.2019

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD

Biologicky rozložiteľný odpad
HARMONOGRAM ZBERU – Biologicky rozložiteľný odpad(kat.číslo 20 02 01)
od 14.10.2019 do 17.10.2019
Počas tohto zvozu sa bude realizovať zber väčších konárov a drevnej hmoty z orezávky stromov, nebude sa odoberať BRO, ktorý sa svojimi rozmermi zmestí do pridelených nádob (t.j. lístie, tráva, burina a pod.), ďalej sa nebude odoberať BRO v igelitových vreciach, sudoch, nádobách a v obdobných obalových materiáloch a k danému odpadu musí byť prístup zberových mechanizmov. Ďakujeme.

  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom