Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Harmonogram

 HARMONOGRAM  ZBERU – Biologicky rozložiteľný odpad(kat.číslo 20 02 01) ROK  2023

27.marec, 23.október  (pondelok)800 – 1500 hod.

Zberné miesta - ulice: Brigádnická, Lipová, Vysoká, Vinohradnícka, Letná, Stredná, Slnečná, Bočná, Krátka, Malá, Jarná, Krajná, Železničná, Zelená, Tichá, Dolná, Južná, S. Jurkoviča, Budovateľská, M. Rázusa, Krčméryho, kpt. Nálepku,  Fándlyho, Čachtická, Piešťanská a ostatné priľahlé ulice;

28.marec, 24.október  (utorok)800 – 1500 hod.

Zberné miesta - ulice: Jánošíkova, Šafárikova, Kuzmányho, Moyzesova, Javorinska, G.Institorisa, Športová, Riznerova, A.Dubčeka, Pyšná, Kamenná, Poľovnícka, Lesnícka, Šoltésovej, V.Bilčíka, Sasinkova, Langsfeldova, Jesenského, M. Chrásteka, Škultétyho, Nová, Bajzova, Jilemnického, Bernolákova, Bratislavská, Svätoplukova, Fr. Kráľa, Hviezdoslavova, Stromová, Štúrova a ostatné priľahlé ulice;

29.marec, 25.október  (streda)800 – 1500 hod.

Zberné miesta - ulice: Inovecká, kpt. Uhra, Kmeťova, Benkova, Malinovského,Vajanského, Holubyho, J.Gábriša, P.Matejku;

Zberné miesta – ulice: Bzinská, M.Ďuržu, J.Bernovského, J.Durdíka;

Zberné miesta – ulice: O. Plachého, Severná, Royova, Hečkova, Kukučínova, Tajovského, Klčové, a ostatné priľahlé ulice;

30.marec, 26.október  (štvrtok)800 – 1500 hod.

Zberné miesta - ulice: Robotnícka, Košikárska, Ružová, Slovanská, Čulenova, Izbická, Záhradná, Kvetinová, Sadová, Odborárska, Beckovská, Riečna;

Zberné miesta – ulice: Poľná, Mlynská, Mostová, Tehelná, Mnešická, Srnianska, Pri klanečnici, Tušková, Turecká, Haluzická, Bohuslavická, Bošácka, Pri záhradách, Pod Zvonicou a ostatné priľahlé ulice;

  

Upozornenie: „Počas tohto zvozu sa bude  realizovať zber väčších konárov a drevnej hmoty z orezávky stromov, nebude sa odoberať BRO, ktorý sa svojimi rozmermi zmestí do pridelených nádob (t.j. lístie, tráva, burina a pod.), ďalej sa nebude odoberať  BRO v igelitových vreciach, sudoch, nádobách a v obdobných obalových materiáloch a k danému odpadu musí byť prístup zberových mechanizmov.

 

 

 

 

Publikované: 25.5.2021 | Aktualizácia: 6.2.2023
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies