Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

NULOVÁ DONÁŠKOVÁ VZDIALENOSŤ

 Zmeny od 1. januára 2023

 

S účinnosťou do 1.1.2023 je vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 194/2022 Z.z. stanovená  povinnosť zaviesť v rodinných domoch tzv.“ nulovú donáškovú vzdialenosť „ pri triedenom zbere plastov a papiera.

Čo to pre nás znamená ?

 •   od januára  2023 prechádzame na vrecový zber plastov a papiera priamo spred Vašich RODINNÝCH DOMOV
 •  každý RODINNÝ DOM dostane štartovací ročný balíček, ktorý bude obsahovať 12 žltých vriec na plasty a 12 modrých vriec na papier potlačou na správne triedenie
 • ak sa v čase distribúcie štartovacieho balíčka nebudete nachádzať doma, tak si ho môžete vyzdvihnúť na vrátnici Zberového dvora na Banskej ulici
 •  vrecia sa budú odvážať PODĽA HARMONOGRAMU zberu a to raz za mesiac
 •  v deň vývozu  Vás prosíme vrecia zviazať a od  7.00 hod ho vyložiť pred Váš dom
 • plasty a papier pri ich triedení odporúčame stláčať  - zmenšiť ich objem
 • pokiaľ budete mať viac vytriedeného papiera a plastov, môžete ich celoročne odovzdať na Zberovom dvore
 • triedenie a zber skla zostáva bez zmeny t.j. do zberných nádob. 

V

       Veríme, že zmena spôsobu zberu vytriedeného odpadu Vám prinesie vyšší komfort a lepšiu dostupnosť danej služby.

 

Ďakujeme všetkým, že triedite odpad.

202212291157290.papier-plast-ibv-2023
Publikované: 6.2.2023 | Aktualizácia: 27.6.2023
 • www.nove-mesto.sk
 • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
 • www.msbp-nm.sk
 • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies