Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská    
Detail Objednávka vyšlá 383 16 ká 28.9.2016 stavebný materiál Ropspol a.s. 36306886  210,15 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 20.1.2011 Asanácia 8 ks vybraných nebezpečných stromov v k.ú. Nové Mesto nad Váhom Seidl, s.r.o. 36430617  1 303,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 1.3.2011 ručná fréza na úpravu ľadovej plochy PERFECT ICE s.r.o. 27860221  6 180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 25.5.2011 zhodnocovanie odpadov organického pôvodu ich drvením BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. 36275662  149,37 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 16.6.2011 dúchadlo Lutos DI 20-6 Hoerbiger Žandov, s.r.o. 36713252  2 112,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 6.7.2011 drvenie betónov Alena Jurčáková - recyklácia stavebného odpadu, de 37020145  10 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 7.7.2011 obrubník cestný
obrubník záhonový
Ropspol a.s. 36306886  5 665,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 2.6.2011 dlažba VEGA - U 8 cm Sivá Ropspol a.s. 36306886  4 671,38 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 23.8.2011 Premac Vulkano Ropspol a.s. 36306886  9 501,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 22.9.2011 vulcano červená
vulcano sivá
Ropspol a.s. 36306886  9 646,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 22.9.2011 zámková dlažba
cestný obrubník
Klartec s.r.o. 36231355  4 974,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 28.9.2011 svetelná dekorácia Orgeco s.r.o. 31433090  1 779,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 17.10.2011 pastela kombi terakota Ropspol a.s. 36306886  8 636,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 30.12.2011 poskytovanie stravy pre zamestnancov Daily Rest 38813680  2,75 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 25.1.2012 zber elektroodpadu BOMAT s.r.o. 36235288   
Detail Zmluva Dodávateľská 0 17.4.2012 premac obrubník parkový sivý 100/20/5, 50/20/5

Ropspol a.s. 36306886  4 387,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 18.4.2012 základové rošty
stožiare
ELV PRODUKT, a.s. 34110135  5 418,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 26.4.2012 betón STN EN 206-1-C16/20-XO (XO)-Cl 02-Dmax 16-S1 Holcim ( Slovensko ) a.s. 00214973  25 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 4.10.2012 kontajner 20 m3 - 2 ks Alfonz Gajdoš - UNIKOV 18024424  6 717,60 EUR 
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies