Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

ZMENA OTVÁRACICH HODÍN NA ZBERNOM DVORE

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN na ZBEROVOM DVORE

Počas mesiacov DECEMBER 2022 až FEBRUÁR 2023 je zmena otváracích hodín na Zberovom dvore na Banskej Ulici.

PONDELOK - SOBOTA od 7:00 do 15:45 hod. prestávka na obed 11:30 – 12:00 hod.

Možnosť odovzdať: plasty, kovy, sklo, papier, biologicky rozložiteľný odpad - konáre, lístie, tráva (ďalej len BRO ), ..., textil, šatstvo, jedlé oleje a tuky, nebezpečný odpad (rozpúšťadlá, kyseliny a zásady, fotochemické látky, batérie a akumulátory, žiarivky, motorové oleje, elektrické a elektronické zariadenia, chladničky).

Publikované: 1.12.2022 | Zobrazené: 73
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies