Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

ZBER VIANOČNÝCH STROMČEKOV od 10.1.2022

 

Vážení Novomešťania,

oznamujeme vám, že bezplatný zber a odvoz použitých “živých“ vianočných stromčekov z územia mesta budeme vykonávať v mesiaci JANUÁR 2022 a to trikrát v týždni: pondelok, streda, piatok. Zber začneme vykonávať 10.januára 2022 (pondelok).

 „Živé“ nepotrebné vianočné stromčeky môžete uložiť ku kontajnerovým stanovištiam ZBOKU, tak aby nebránili prístupu ku kontajnerom, odkiaľ ich budeme pravidelne odvážať do Zberového dvoru, kde budú  zhodnotené. Ak našej pozornosti dáky unikne, neváhajte použiť infolinku 09111 915 01.

Žiadame vás, vážení Novomešťania, pozbavte stromčeky všetkých vianočných ozdôb. Drôtikov, obalov od sladkostí, osvetlenia, reťazí. Stromčeky nechajte voľne uložené. Nie je potrebné ich baliť, zväzovať špagátom... Nepoužívajte igelitové obaly, vrecia, fóliu, krabice...

Stromčeky ekologicky zhodnocujeme, recyklujeme. Štiepka sa následne kompostuje, prípadne sa použije ako mulčovací materiál pri nových výsadbách.

„Umelé“ vianočné stromčeky je možné odovzdať na Prekládkovej stanici na Tehelnej ulici v Mnešiciach – patria do komunálneho odpadu.

Ďakujeme, že odkladáte stromčeky na správne miesto odzdobené a bez použitia obalového materiálu.

 

Publikované: 6.1.2022 | Aktualizácia: 6.1.2022 | Zobrazené: 183
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies