Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU MÁJ 2023

202305141220570.sni-mka-obrazovky-2023-05-14-o-12-17-58

OBJEMNÝ ODPAD (katalógové číslo 20 03 07)

 Harmonogram pristavenia veľkoobjemových kontajnerov (VOK) na objemný odpad 2023

 

15. máj:   Železničná, Dolná, Slnečná, Letná, Stredná, Fándlyho                          

16.máj:    Brigádnická, Lipová, Budovateľská, Vysoká, Vinohradnícka

17.máj:     Jilemnického, Sasinkova – 2x, Fr. Kráľa, Bratislavská, V. Bilčíka                               

18.máj:    Jánošíkova, Lesnícka, Kamenná, Javorinská, Škultétyho, A.Dubčeka

19. máj:    Vajanského, kpt. Uhra, Kmeťova, Tehelná, Mnešická, Tušková, Turecká

 

22.máj:     Severná, O. Plachého, J.Bernovského, Kukučínova, Ružová, Čulenova, Izbická,                    

23.máj:     Hečkova, Sadová, Tajovského, Severná, Záhradná, Kvetinová, J.Bernovského

24.máj:     KBV  Považská, Tematínska, Karpatská, SNP, Kpt.Nálepku

25.máj:     KBV  Dibrovova, Hollého, Dr. I. Markoviča, D. Štubňu, Partizánska,

26.máj      KBV  Športová, Čerešňova,  Južná, Čachtická, Benkova, Piešťanská /pri učilišti/ 

 

UPOZORNENIE: Do pristavených kontajnerov je zakázané ukladať stavebný odpad, drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad.      

 

 Objemné (nadrozmerné) odpady (katalógové číslo 20 03 07) sú také KO, ktoré nie je možné pre ich rozmer a veľkosť umiestniť do štandardne používaných zberných nádob na zmesový odpad, ktoré sú poskytnuté do užívania držiteľovi tohto odpadu (napr. starý nábytok a jeho časti, sedačka a pod...) Objemným odpadom nie sú vrecia naplnené stavebným odpadom či iným KO.

 

Publikované: 14.5.2023 | Zobrazené: 430
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies