Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

ROZVOZ NÁDOB NA BRKO

 ZAČÍNAME S ROZVOZOM NÁDOB NA BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ ODPAD ( BRKO )

OD PONDELKA  DO VŠETKÝCH  DOMÁCNOSTÍ

RODINNÉ DOMY – rozvoz nádob v popoludňajších hodinách zabezpečia pracovníci TSM podľa harmonogramu.

BYTOVÉ DOMY – rozvoz nádob zabezpečia domový dôverníci, zástupcovia vlastníkov bytov.

Štartovací balíček obsahuje:

1 x kôš

2 x 25 ks biologicky rozložiteľné vrecká

1 x informačný leták

Samotný zber BRKO začne až 1.7.2021.  

 Informácie budeme aktualizovať.

Rozvoz nádob začne v pondelok - 17.5.2021 ulicami:  Stredná, Letná, Tichá, M.Rázusa, Budovateľská, Vinohradnícka, Vysoká

 

 

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom v zmysle VZN č.5/2016, čl.21., oznamujú obyvateľom rodinných domov v príslušných mestských častiach, že od 17.5.2021 do 30.6.2021 budú rozvážať po jednotlivých domoch v popoludňajších hodinách košíky do domácnosti na pripravovaný zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu /ďalej aj ako BRKO/ spolu s inštrukčným letákom a dvomi rolkami kompostovateľných vreciek.

Pre bytové domy rozvoz košíkov bude zabezpečovaný prostredníctvom jednotlivých zástupcov vlastníkov bytov /domových dôverníkov/, ktorým košíky budú distribuované od TSM prostredníctvom zoznamov od SBDO a MsBP.

 

Všetky dôležité informácie ohľadom zberu BRKO sú uvedené v inštrukčnom letáku. Rozvoz nádob na zber BRKO od bytových domov na jednotlivé kontajnerové státia bude prebiehať v priebehu mesiaca jún, konkrétny zber odpadu z nádob na novomestskú kompostáreň bude prebiehať od 1.7.2021.  

 

Publikované: 14.5.2021 | Zobrazené: 792
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies