Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Park Dominika Štubňu Zámostského

 Park Dominika Štubňu Zámostského -
V sobotu bol prostredníctvom facebooku nahlásený pád konára na detské ihrisko v parku DŠZ. Technické služby mesta ako správca verejnej zelene žiadajú občanov o spoluprácu a zhovievavosť. Situáciu riešime. Prosíme o dodržovanie bezpečnosť. Informačné tabule sú umiestnené v parku:
VSTUP NA IHRISKO ZÁKAZANÝ!!!
KARATÉNNY STAV STROMOV – NUTNÝ OREZ STROMOV
17.6.-21.6.2019
PROSÍM O OHĽADUPLNOSŤ A OPATRNOSŤ.
Ďakujeme TSM
( foto-facebook)

Publikované: 17.6.2019 | Aktualizácia: 17.6.2019 | Zobrazené: 113
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom