Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

OBJEMNÝ ODPAD od 13.5.2019 do 24.5.2019

 

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom oznamujú obyvateľom sídlisk a rodinných domov v príslušných mestských častiach, že vývoz Objemného odpadu sa bude realizovať v termíne od pondelka 13.mája do 24.mája podľa uvedeného harmonogramu:

 

HARMONOGRAM  ZBERU - OBJEMNÝ ODPAD (kat.číslo 20 03 07)


V čase od 13. mája do 24. mája 2019 bude upravená otváracia doba PREKLADKOVEJ STANICE na ul. Tehelnej , pondelok - piatok do 18:00 hod. Ďakujeme občanom, ktorí majú možnosť tento odpad priviesť na Prekládkovú stanicu za pomoc, dávate tak priestor občanom ktorí z rôznych dôvodov toto zabezpečiť nevedia. Ďakujeme. 

 

Objemný odpad je odpad, ktorý kvôli svojim rozmerom a hmotnosti nie je možné odnášať do bežných zberných nádob a kontajnerov. Patrí sem napríklad: nábytok, koberce, sanitárna keramika, objemné obaly a pod.

Do pristavených kontajnerov je zakázané ukladať stavebný odpad, drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad

 

Harmonogram pristavenia velkoobjemových kontajnerov (VOK) na objemný odpad: .

 

 

13.máj:    A      pondelok         Železničná, Dolná, Slnečná, Letná, Stredná, Fándlyho             

14.máj:    A      utorok              Brigádnická, Lipová, Budovateľská, Vysoká, Vinohradnícka    

15.máj:    B      streda              Jilemnického, Sasinkova, Fr. Kráľa, Bratislavská     

16.máj:    B      štvrtok             Jánošíkova, Lesnícka, Kamenná, Javorinská, Škultétyho

17.máj:    C, D  piatok              Vajanského, kpt. Uhra, Kmeťova, Tehelná, Mnešická, Tušková, Turecká

20.máj:         pondelok         Severná, O. Plachého, Kukučínova, Ružová, Čulenova, Izbická,

21.máj:        utorok               Hečkova, Sadová, Tajovského, Severná, Záhradná, Kvetinová

22.máj:    KBV streda               Považská, Tematínska, Karpatská, SNP,  Kpt.Nálepku , doplnené: Piešťanská  - za podjazdom - smer od centra po ľavej strane pri garážach

23.máj:    KBV štvrtok              Dibrovova, Hollého, Dr. I. Markoviča, D. Štubňu, Partizánska,

24.máj:    KBV piatok               Športová, Južná, Čachtická, Benkova

                                                        

Poz. Na uvedené ulice budú pristavené VOK prináležiace príslušnej spádovej oblasti

 

Upozornenie: „Individuálne komerčné pristavenie veľkoobjemových kontajnerov na vývoz stavebného, resp. komunálneho odpadu v termíne 13.5. – 24.5.2019 nebudeme poskytovať.“

 

Spádkové oblasti: zoznam ulíc pre vývoz Objemého odpadu ( abecedne ) 

 

A B C D E
Bočná Alexandra Dubčeka Benkova Bohuslavická Beckovská
Brigádnicka Bajzová Holubyho Bošácka Čulenova
Budovateľská Bernolákova Inovecká Haluzická Hečkova
Čachtická Bratislavská J.Gábriša Mlynská Izbická
Dolná Bzinská Kmeťova Mnešická Klčové
Fándlyho Fraňa Kráľa kpt. Uhra Mostová Košikárska
Jarná Generála Institorisa Malinovského Pod zvonicou Kukučínova
Južná Hviezdoslavova Petra Matejku Poľná Kvetinová
kpt. Nálepku Janka Bernovského Vajanského Pri Klanečnici O.Plachého
Krajná Jánošíkova   Pri záhradách Odborárska
Krátka Javorinská   Srnianska Riečna 
Krčméryho Jesenského   Tehelná Robotnícka
Letná Jilemnického   Turecká Royova
Lipová Kamenná   Tušková Ružová
Malá Kuzmányho     Sadová
Martina Rázusa Langsfeldova     Severná
Piešťanská Lesnícka     Slovanská
Samuela Jurkoviča Michala Chrásteka     Tajovského
Slnečná Miroslava Ďuržu     Záhradná
Stredná Nová      
  Poľovnícka      
Tichá Pyšného      
Vinohradnícka Ríznerova     KBV
Vysoká Sasinkova    
Zelená Stromová     1.mája 
Železničná Svätoplukova     Hájovky
  Šafárikova     Karpatská
  Škultétyho     Lúka I
  Šoltésovej     Lúka II
  Športová     Rajková
  Štúrova     SNP
  Viktora Bilčíka     Zelená

 

 

Publikované: 6.5.2019 | Aktualizácia: 6.5.2019 | Zobrazené: 487
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom