Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

OBJEMNÝ ODPAD 10. - 21. máj 2021

 

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom oznamujú obyvateľom mesta, že vývoz OBJEMNÉHO ODPADU sa bude realizovať v termíne od pondelka 10.mája do 21.mája podľa uvedeného harmonogramu:

 

 

Čo je objemný odpad ? 

Objemné (nadrozmerné) odpady sú také komunálne odpady, ktoré nie je možné pre ich rozmer a veľkosť umiestniť do štandardne používaných zberných nádob na zmesový odpad, (napr. starý nábytok a jeho časti, sedačka a pod...) Objemným odpadom nie sú vrecia naplnené stavebným odpadom či iným KO.

 

HARMONOGRAM  ZBERU - OBJEMNÝ ODPAD (kat.číslo 20 03 07)

 

Harmonogram pristavenia velkoobjemových kontajnerov (VOK) na objemný odpad:

 

10.máj: A                                        Železničná, Dolná, Slnečná, Letná, Stredná, Fándlyho

(pondelok)                                      

11.máj: A                                       Brigádnická, Lipová, Budovateľská, Vysoká, Vinohradnícka
(utorok)                                    

12.máj: B                                        Jilemnického, Sasinkova – 2x, Fr. Kráľa, Bratislavská

(streda)                                            

13.máj B                                         Jánošíkova, Lesnícka, Kamenná, Javorinská, Škultétyho

(štvrtok)

14.máj: C, D                                   Vajanského, kpt. Uhra, Kmeťova, Tehelná, Mnešická, Tušková, Turecká

(piatok)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.máj: E                                        Severná, O. Plachého, J. Bernovského ,  Kukučínova, Ružová, Čulenova, Izbická

(pondelok)                                      

18.máj: E                                        Hečkova, Sadová, Tajovského, Severná, Záhradná, Kvetinová

(utorok)

19.máj: KBV                                   Považská, Tematínska – KS pri škole, Karpatská, SNP, Kpt.Nálepku

(streda)

20.máj: KBV                                   Dibrovova, Hollého, Dr. I. Markoviča - vnútroblok, D. Štubňu, Partizánska

(štvrtok)

21.máj: KBV                                   Športová, Južná, Čachtická, Benkova, Piešťanská /pri učilišti/

 (piatok)

 

Na uvedené ulice budú pristavené VOK prináležiace príslušnej spádovej oblasti.

 

Upozornenie: „Individuálne komerčné pristavenie veľkoobjemových kontajnerov na vývoz stavebného, resp. komunálneho odpadu v termíne 10.5. – 21.5.2020 nebudeme poskytovať.“

Do pristavených kontajnerov je zakázané ukladať stavebný odpad, drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad.

Takisto aj odpad uložený mimo kontajnera nebude odobraný!   

Publikované: 7.5.2021 | Zobrazené: 651
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies