Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

NULOVÁ DONÁŠKOVÁ VZDIALENOSŤ

202301191413530.dsc-4843

Vážení Novomešťania,

            opakovane pripomíname zmeny pri triedení odpadov, ku ktorým sme museli pristúpiť od januára 2023. Zmeny sa týkajú len triedenia odpadov v RODINNÝCH DOMOCH. Ministerstvo životného prostredia SR stanovilo pre rodinné domy tzv. nulovú donáškovú vzdialenosť, takže od januára 2023 musíme vykonávať zber papiera a plastov priamo spred Vašich rodinných domov. Ak by sme tieto zmeny nezaviedli do praxe, hrozili by nám pokuty za nedodržanie platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva.

 

Zdôrazňujeme, že v bytových domoch (na sídliskách) sa spôsob triedenia odpadov NEMENÍ.  

 

Pripomeňme si, ako budeme vykonávať zber papiera a plastov v rodinných domoch:

-          každý rodinný dom dostal štartovací ročný balíček, ktorý obsahuje 12 žltých vriec na plasty a 12 modrých vriec na papier. Priamo na vreciach je uvedené, čo do nich patrí a čo nepatrí, aby ste triedenie vykonávali správne.

-          ak ste sa v čase distribúcie zberných vriec nenachádzali doma a vrecia nemáte, môžete si ich vyzdvihnúť na vrátnici Zberového dvora na Banskej ulici,

-          do žltých vriec dávame aj kovové obaly a tetrapaky (spoločný zber),

-          každý rodinný dom dostal aj informačný leták s podrobnými informáciami o spôsobe triedenia a harmonogramom zberu

-          vrecia sa budú odvážať podľa harmonogramu a to raz za mesiac

-          v deň vývozu Vás prosíme vrecia zviazať a vyložiť od 7.00 hod.  pred Váš rodinný dom

-          plasty a papier pri triedení odporúčame stáčať a zmenšiť ich objem,

-          pokiaľ budete mať viac vytriedeného papiera a plastov, môžete ich celoročne odovzdať na zberovom dvore alebo môžete použiť aj vlastné vrecia, ktoré vyložíte  pred rodinný dom v deň vývozu.

-          zber skla zostáva bez zmeny t.j. do zberných nádob na uliciach.

 

 

Pokiaľ si v rodinných domoch zvykneme na nový vrecový spôsob zberu, budú na uliciach ponechané aj zberné nádoby na papier a plasty, ktoré môžete stále využívať na odovzdávanie vytriedeného odpadu (minimálne prvé tri mesiace).

 

Vážení spoluobčania,

 

Mesto Nové Mesto nad Váhom a Technické služby mesta budú nový spôsob zberu priebežne vyhodnocovať. Prax nám ukáže,  čo treba prispôsobiť a vylepšiť tak,  aby sme dodržali zákonnú povinnosť  a zároveň našli  efektívny  spôsob triedenia odpadov.

 

Ďakujeme Vám, že triedite odpad.

  

Súvisiace odkazy

Publikované: 19.1.2023 | Aktualizácia: 19.1.2023 | Zobrazené: 435
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies