Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

JARNÝ ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU ( BRO )

 

JARNÝ ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU ( BRO )

 

Technické služby mesta oznamujú občanom, že  v čase od 28. marca do 31. marca budú vykonávať  bezplatný zber BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU. 

Zberať budeme biologicky rozložiteľný odpad, ktorý sa svojim rozmerom nezmestí do bio nádoby ( hnedej farby ), teda väčšie konáre, orezávky zo stromov a kríkov a drevnú hmotu.

Žiadame občanov, aby BRO nevkladali do igelitových vriec, nezväzovali drôtom, nevkladali do platových nádob alebo iného obalového materiálu. Tento odpad budeme ďalej spracovávať a zhodnocovať.  BRO vykladajte pred rodinné domy, pozemky tak, aby neobmedzoval a neohrozoval chodcov a cestnú premávku. Je potrebné, aby k odpadu bol prístup zberových mechanizmov.

Spracovanie: zelený odpad „BRO“ sa kompostárni podrví a v určenom pomere zmieša ( tráva, piliny...), následne uloží na voľnú plochu. Hroble sa prekopávajú a prevzdušňujú následkom čoho kompost zreje.

Dni zberu:

28.marec pondelok

Zberné miesta - ulice: Brigádnická, Lipová, Vysoká, Vinohradnícka, Letná, Stredná, Slnečná, Bočná, Krátka, Malá, Jarná, Krajná, Železničná, Zelená, Tichá, Dolná, Južná, S. Jurkoviča, Budovateľská, M. Rázusa, Krčméryho, kpt. Nálepku,  Fándlyho, Čachtická, Piešťanská a ostatné priľahlé ulice;

29.marec utorok

Zberné miesta - ulice: Jánošíkova, Šafárikova, Kuzmányho, Moyzesova, Javorinska, G.Institorisa, Športová, Riznerova, A.Dubčeka, Pyšná, Kamenná, Poľovnícka, Lesnícka, Šoltésovej, V.Bilčíka, Sasinkova, Langsfeldova, Jesenského, M. Chrásteka, Škultétyho, Nová, Bajzova, Jilemnického, Bernolákova, Bratislavská, Svätoplukova, Fr. Kráľa, Hviezdoslavova, Stromová, Štúrova a ostatné priľahlé ulice;

30.marec streda

Zberné miesta - ulice: Inovecká, kpt. Uhra, Kmeťova, Benkova, Malinovského,Vajanského, Holubyho, J.Gábriša, P.Matejku, Bzinská, M.Ďuržu, J.Bernovského, J.Durdíka; O. Plachého, Severná, Royova, Hečkova, Kukučínova, Tajovského, Klčové, a ostatné priľahlé ulice;

31.marec štvrtok

Zberné miesta - ulice: Robotnícka, Košikárska, Ružová, Slovanská, Čulenova, Izbická, Záhradná, Kvetinová, Sadová, Odborárska, Beckovská, Riečna, Poľná, Mlynská, Mostová, Tehelná, Mnešická, Srnianska, Pri klanečnici, Tušková, Turecká, Haluzická, Bohuslavická, Bošácka, Pri záhradách, Pod Zvonicou a ostatné priľahlé ulice;

Publikované: 23.3.2022 | Zobrazené: 160
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies