Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

JARNÉ UPRATOVANIE MESTA

202303100848480.jarne-cistenie-uvodna

Od pondelka  13. marca začíname s jarným upratovaním, resp. s čistením miestnych komunikácií, chodníkov a parkov.

Každá komunikácia bude čistená zametacím vozidlom, ručným dozametaním neprístupných miest a vyzberaním odpadkov. Deň pre čistením ulice bude na komunikácií osadené dopravné značenie. Žiadame obyvateľov mesta,  aby NEPARKOVALI na vyhradených parkovacích miestach v dopoludňajších hodinách a tak pomohli k plynulému priebehu jarného upratovania. Pomoc je vítaná.

Harmonogram čistenia mesta  13. marca 2023 - 24. marca 2023 

13.3.2023

J. Gábriša, Čsl. armády, Weisseho, Námestie slobody, J. Hašku,

14.3.2023

P. Matejku, Palkovičova, Komenského, Hurbanova, D. Štubňu, 1. mája

15.3.2023

 Hviezdoslavova v smere od DŠS ku Gymnáziu M.R.Štefánika, Benkova, Malinovského, Hollého

16.3.2023

Hviezdoslavova, Obrancov mieru, Partizánska, Holubyho, Inovecká, kpt. Uhra, Vajanského, Kmeťova

17.3.2023

A. Sládkoviča, Dr. Markoviča, Klčové, Hečkova , Severná,  O. Plachého, Royova,  Kukučínová, Tajovského

20.3.2023

Karpatská, SNP, J. Kréna,  Javorinská, G. Institorisa, Športová, Jasná, Šafárikova, Kuzmányho

21.3.2023

Považská, Tematínska, Čerešňová, Poľovnícka, Kamenná, Lesnícka, Šoltésova, M. R. Štefánika od Považanu ku III. ZŠ

22.3.2023

Zelená, Dukelská, Dibrovova, Kpt. Nálepku, Krčméryho, Fándlyho, Krátka

23.3.2023

M. R. Štefánika od III. ZŠ ku Považanu, Dibrovova, Fraňa Krála, Bajzova, Sasinkova, M. Chrásteka, Langsfeldova, Bernolákova, Bratislavská, Svätoplukova, Jesenského, Krátka

24.3.2023

Dočistenie podľa potreby

Publikované: 10.3.2023 | Aktualizácia: 10.3.2023 | Zobrazené: 733
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies