Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská P7/2010 17.1.2011 PHM Agronovaz a.s. 31411576   
Detail Zmluva Dodávateľská    
Detail Objednávka vyšlá 1/11/Ká 17.1.2011 vypracovanie požiarnej charakteristiky Firex Slovakia    
Detail Objednávka vyšlá 4/11/Ká 17.1.2011 papier do parkovacieho automatu p. Kozic    
Detail Objednávka vyšlá 5/11/Ká 17.1.2011 kontrola hasiacich prístrojov - skleníky Pyroservis    
Detail Objednávka vyšlá 6/11/Ká 17.1.2011 kontrola hasiacich prístrojov - ZŠ Pyroservis    
Detail Objednávka vyšlá 7/11/Ká 17.1.2011 kontrola hasiacich prístrojov - ČOV Pyroservis    
Detail Objednávka vyšlá 8/11/Ka 17.1.2011 kontrola hasiacich prístrojov - budova TSM Pyroservis    
Detail Objednávka vyšlá 9/11/Ká 17.1.2011 kontrola hasiacich prístrojov - dvor TSM Pyroservis    
Detail Objednávka vyšlá 10/11/Ká 17.1.2011 kontrola hasiacich prístrojov - prekládková stanica Pyroservis    
Detail Objednávka vyšlá 11/11/Ká 17.1.2011 brity + pružina na radlicu Hanes    
Detail Objednávka vyšlá 12/11/Ká 17.1.2011 aplikácia tlačovej zostavy podľa programov a zdrojov Softip a.s.    
Detail Objednávka vyšlá 13/11/Ká 17.1.2011 odber vzoriek odpadovej vody a odber vzoriek pitnej vody z vodného zdroja Bel Novamann International s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 14/11/Ká 17.1.2011 betón B15 Zapa    
Detail Objednávka vyšlá 16/11/Ká 17.1.2011 betón B15 Zapa    
Detail Objednávka vyšlá 17/11/Ká 17.1.2011 vynášací pás na roľbu Rolbatech s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 18/11/Ká 17.1.2011 Nože na frézu na pne OTS    
Detail Objednávka vyšlá 19/11/Ká 18.1.2011 náplň do tlačiarne Comtec s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 20/11/Ká 18.1.2011 toaletný papier CWS- boco Slovensko s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 21/11/Ká 18.1.2011 Plastová rúra na odpad Stabilit s.r.o.    
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies