Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Cenník prác a služieb na rok 2019

V prípade nedodržania termínu splatnosti úhrady prác a služieb, budú TSM účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z istiny odo dňa splatnosti do zaplatenia.

Publikované: 14.12.2012 | Aktualizácia: 9.1.2020
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom