Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Priamy prenájom nebytových priestorov na na ul. Klčové 34 v Novom Meste nad Váhom - výsledok

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom

Klčové 34, 915 01  Nové Mesto nad Váhom

 

 

Podľa zákona č. 138/1991 zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom oznamujeme výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta  na ul. Klčové 34 v Novom Meste nad Váhom o celkovej výmere 56 m2 .

 

Úspešným uchádzačom  sa stal MDDr. Martin Ondrejka, Považská Bystrica, s výškou nájmu 20,00 €/m2/rok s dobou nájmu na dobu neurčitú – v zmysle zmluvy . účel podnájmu – Stomatologická ambulancia.

 

 

 

 

 

 

Ing. Anton Veselka

                                                                                                                                   riaditeľ TSM

 

 

 

Nové Mesto nad Váhom, 29.5.2015

 

 

 

Publikované: 29.5.2015 | Zobrazené: 103
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom