Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

JARNÝ ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU

202303201233510.bro-zo-zahrad-marec-2023

Mobilný JARNÝ zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo ZÁHRAD

  

Sezónny zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad budeme na území mesta realizovať v 13. týždni 27. - 30. marca 2023 podľa harmonogramu.  

Biologicky rozložiteľný odpad / BRO /  zo záhrad  -    konáre väčších rozmerov a drevná hmota z orezávania stromov a krov ktoré sa nezmestia svojimi rozmermi do nádob na bioodpad.

 

Žiadame občanov, aby BRO nevkladali do igelitových vriec, nezväzovali drôtom, nevkladali do plastových nádob alebo iného obalového materiálu / tento odpad nebude odobraný /. BRO budeme ďalej spracovávať a zhodnocovať v kompostárni podrvením.

 

Dôležité informácie:

BRO vykladajte pre rodinné domy na pozemky tak , aby neobmedzovali a neohrozovali chodcova cestnú premávku. Je potrebné, aby k odpadu bol zabezpečený prístup zberových mechanizmov.  

 

Harmonogram

 HARMONOGRAM  ZBERU – Biologicky rozložiteľný odpad(kat.číslo 20 02 01) ROK  2023

 

27.marec (pondelok):  800 – 1500 hod.

ulice: Brigádnická, Lipová, Vysoká, Vinohradnícka, Letná, Stredná, Slnečná, Bočná, Krátka, Malá, Jarná, Krajná, Železničná, Zelená, Tichá, Dolná, Južná, S. Jurkoviča, Budovateľská, M. Rázusa, Krčméryho, kpt. Nálepku,  Fándlyho, Čachtická, Piešťanská a ostatné priľahlé ulice;

 

28.marec (utorok):  800 – 1500 hod.

ulice: Jánošíkova, Šafárikova, Kuzmányho, Moyzesova, Javorinska, G.Institorisa, Športová, Riznerova, A.Dubčeka, Pyšného, Kamenná, Poľovnícka, Lesnícka, Šoltésovej, V.Bilčíka, Sasinkova, Langsfeldova, Jesenského, M. Chrásteka, Škultétyho, Nová, Bajzova, Jilemnického, Bernolákova, Bratislavská, Svätoplukova, Fr. Kráľa, Hviezdoslavova, Stromová, Štúrova a ostatné priľahlé ulice;

 

29.marec (streda):  800 – 1500 hod.

ulice: Inovecká, kpt. Uhra, Kmeťova, Benkova, Malinovského, Vajanského, Holubyho, J.Gábriša, P.Matejku, Bzinská, M.Ďuržu, J.Bernovského, J.Durdíka; O. Plachého, Severná, Royova, Hečkova, Kukučínova, Tajovského, Klčové, a ostatné priľahlé ulice;

 

30.marec (štvrtok):  800 – 1500 hod.

ulice: Robotnícka, Košikárska, Ružová, Slovanská, Čulenova, Izbická, Záhradná, Kvetinová, Sadová, Odborárska, Beckovská, Riečna, Poľná, Mlynská, Mostová, Tehelná, Mnešická, Srnianska, Pri Klanečnici, Tušková, Turecká, Haluzická, Bohuslavická, Bošácka, Pri záhradách, Pod Zvonicou a ostatné priľahlé ulice;

Publikované: 20.3.2023 | Aktualizácia: 20.3.2023 | Zobrazené: 126
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies