Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

HARMONOGRAM PRISTAVENIA VOK NA OBJEMNÝ ODPAD - NOVEMBER

Technické služby mesta NMnV dávajú na vedomie občanom mesta, že  budú na uliciach  rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery, do ktorých môžu občania uložiť objemný odpad a drobný stavebný odpad. Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer likvidovať štandardnými nádobami.

Žiadame občanov aby do týchto veľkoobjemových kontajnerov nevkladali odpad zo záhrad, konáre zo stromov a nebezpečný odpad.

 

Harmonogram pristavenia veľkoobjemových kontajnerov (VOK) na objemný odpad:

 

2.november:      Železničná, Dolná, Slnečná, Letná, Stredná, Fándlyho

 

3.november:      Brigádnická, Lipová, Budovateľská, Vysoká, Vinohradnícka
                                

4.november:     Jilemnického, Sasinkova, Fr. Kráľa, Bratislavská

                                       

5.november:     Jánošíkova, Lesnícka, Kamenná, Javorinská, Škultétyho

 

6.november:      Vajanského, kpt. Uhra, Kmeťova, Tehelná, Mnešická, Tušková, Turecká

 

9.november:        Severná, O. Plachého, Kukučínova, Ružová, Čulenova, Izbická,

                              

10.november:     Hečkova, Sadová, Tajovského, Severná, Záhradná, Kvetinová

 

11.november:     Považská, Tematínska, Karpatská, SNP,

                                     

12.november:      Dibrovova, Krátka, Hollého, Dr. I. Markoviča, D. Štubňu, Partizánska,

 

13.november:     Športová, Južná, Čachtická, Benkova

 

Publikované: 31.10.2015 | Zobrazené: 431
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom