Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Aktuality

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD
10.10.2019

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD

Biologicky rozložiteľný odpad
HARMONOGRAM ZBERU – Biologicky rozložiteľný odpad(kat.číslo 20 02 01)
od 14.10.2019 do 17.10.2019
Počas tohto zvozu sa bude realizovať zber väčších konárov a drevnej hmoty z orezávky stromov, nebude sa odoberať BRO, ktorý sa svojimi rozmermi zmestí do pridelených nádob (t.j. lístie, tráva, burina a pod.), ďalej sa nebude odoberať BRO v igelitových vreciach, sudoch, nádobách a v obdobných obalových materiáloch a k danému odpadu musí byť prístup zberových mechanizmov. Ďakujeme.


ZBER ODPADU 4.10.2019 UL. KAMENNÁ, POĹOVNÍCKA, LESNíCKA
3.10.2019

ZBER ODPADU 4.10.2019 UL. KAMENNÁ, POĹOVNÍCKA, LESNíCKA

ZBER ODPADU 4.10.2019 ❗️ Z dôvodu cestnej uzávery ulíc Poľovnícka, Lesnícka a Kamenná nie je možné vykonať v piatok 4.10.2019 zber komunálneho odpadu. Je možnosť pristaviť smetnú nádobu na ul.Tematínsku, kde táto bude vyprázdnená ( odstavná plocha rodinných domoch ). Po ukončení uzávery bude vykonaný zber mimo termínu. Ďakujem za pochopenie.


23.9.2019

HARMONOGRAM ZBERU . NEBEZPEČNÝ ODPAD

V dňoch utorok 24.9.2019 a v stredu 25.9.2019 v čase od 15.00 hod do 18.00 hod, sa uskutoční pre občanov Nového Mesta nad Váhom ďalší bezplatný zber nebezpečných odpadov. V uvedených dňoch môžu občania mesta priniesť na uvedené zberné miesta nasledujúci nebezpečný odpad:
a) Kvapalný odpad v uzatvorených nádobách: rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, oleje a tuky, farby, lepidlá,
b) Tuhý odpad: batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, chladničky, pračky, televízory a podobný odpad.


PARKOVISKO ul.HURBANOVA
18.9.2019

PARKOVISKO ul.HURBANOVA

Parkovisko na ul. Hurbanovej v prevádzke od 19.9.2019


BRO
16.9.2019

BRO

Zber BRO v lokalite Rajková a okolie z technických príči presunutá na útorok 17.9.2019.


ZMENA HARMONOGRAMU VÝVOZU ZKO PONDELOK, STREDA, PIATOK
23.8.2019

ZMENA HARMONOGRAMU VÝVOZU ZKO PONDELOK, STREDA, PIATOK

ZBER A LIKVIDÁCIA ZKO V POPOLUDNAJŠÍCH HODINÁCH - 26.8., 28.8. a 30.8.2019

Kalendár podujatí

P U S Š P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Najbližšie podujatia
Kalendár vývozu ZKO - okruh 1

Okruh 1: O. Plachého, Severná, Royova, Hečkova, Kukučínova, Tajovského, Klčové, Robotnícka, Košikárska, Ružová, Slovanská, Čulenova, Izbická, Záhradná, Kvetinová, Sadová, Odborárska, Beckovská, Riečna

  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom